Català | Castellano
Monserveis: Serveis
Contactar
Servei de Reparacions
TRACTAMENTS D’AIGUA
Venda i instal·lació d’equips d’Osmosi inversa, descalcificadors i depuradores d’aigua
INSTAL·LACIÓ DE PARQUET
Venda, instal·lació i restauració de tota classe de parquet: sintètic, tarima, encolat, d’exterior...
AIRE CONDICIONAT
Venda i instal·lació d’equips d’aire condicionat
CALEFACCIÓ
Venda i instal·lació de
calefacció per
radiadors, monotub
i bitub, radiants i
elèctriques
Fusta i parquets
AIXETES I MAMPARES
Venda i instal·lació
d’una amplia selecció
de marques i models
d’aixetes, mampares i
accessoris per al bany
BANYS I SANITARIS
Reformes completes i parcials de banys. Canvi de banyera per plat de dutxa de porcellana, acrílics, sílex...
Permisos i legalitzacions
PAVIMENTS / REVESTIMENTS
Venda i col·locació de
tota classe de revesti-
ments ceràmics
i de marbre, en terres
i parets
CUINES / ELECTRODOMÈSTICS
Reformes completes i
parcials de cuines,
mobiliari, marbres
etc... Grands
ofertes en electrodo-
mèstics. Transport i
muntatge
Pintura
ELECTRICITAT
Realització d’intal·lacions domèstiques i industrials, legalitzacions, reparacions i signatura de butlletins.
EBENISTERIA / FUSTERIA
Fabricació a mida i col·locació d’elements de fusta i ebenisteria. Portes, sòcols, etc...
Banys i Sanitaris
FONTANERIA
Instal·lació i reparació de tota classe d’instal·lacions d’aigua, desaigües, calefacció...
PINTURA
Servei de pintura
domèstica i industrial,
sobre tota classe
de superficie
Tractaments d’aigua
TANCAMENTS METÀL·LICS
Fabricació a mida i
col·locació de tancaments
d’alumini, PVC, amb
tota mena de solucions:
trencament pont tèrmic,
vidres de càmera, etc.
PLADUR
Amb Pladur realitzem
tot tipus de sostres,
envans, extradossats,
particions entre
habitatges, conductes
de ventilació, etc.
REFORÇOS ESTRUCTURALS
Reforços de estructures de travessa de
fusta, estintolaments
en parets mestres,
reforços de pilars -
travesses - sostres, etc.
PERMISOS / LEGALITZACIONS
Serveis d’arquitec-
tura i enginyeria, per a
llicències d’obres i
legalitzacions de
cèdul·les d’habitabilitat
i apertura de negocis
Cuines a mida
TREBALLS DE PALETA
Tota classe de treballs
de paleta en general