Català | Castellano
Monserveis: Presentació de l’Empresa
Contactar
Monserveis
ÚS I FUNCIONAMENT DEL WEB:

Les pàgines de la web de Monserveis, són d’accés públic, lliure i gratuït, i els seus continguts són merament informatius i divulgatius. L’accés no implica per si només l’establiment de relació comercial entre Monserveis i l’usuari.

L’usuari haurà de fer ús d’aquesta, de conformitat amb el present Avís Legal, la Llei i l’ordre públic. Per això, el titular d’aquesta Web no podrà assumir responsabilitat alguna que derivi de l’ús indegut, incorrecte o il·lícit de la mateixa i/o del seu contingut, així com per fraus de suplantació del nom de domini o altres de similars naturalesa. Monserveis és titular de drets sobre determinades marques i logotips exposats en la pàgina, així com dels seus continguts, sense perjudici dels drets que corresponen als titulars de marques referenciades en les seves seccions. L’usuari es compromet a no utilitzar, reproduir, transmetre o difondre els textos, gràfics, logotips i imatges titularitat de Monserveis o de les entitats referenciades, sense consentiment previ i per escrit. Aquesta limitació s’aplica també a tots aquells vincles a pàgines contingudes en recursos aliens. Qualsevol remissió autoritzada a les pàgines de Monserveis suposarà una visualització completa de tots els continguts.

Aquesta pàgina Web podria oferir links a recursos o llocs d’Internet de titularitat aliena. La finalitat d’aquests enllaços és informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s’ofereixin en la Web de destinació. Per tot això, Monserveis declina tota responsabilitat derivada d’accions u omissions comeses per aquests llocs Web, amb total independència i autonomia respecte als mateixos.

POLÍTICA DE PRIVADESA EN EL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

Per a donar compliment a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter Personal, Monserveis informa que es troba adaptada a les prescripcions d’aquesta Llei i la normativa de desenvolupament, quant al tractament general de dades procedents de particulars.

No obstant això, s’informa a l’usuari que les dades personals subministrades a través de la pàgina Web serviran per a resoldre la qüestió plantejada, si bé aquestes dades, una vegada resposta la consulta o suggeriment, seran rigorosament cancel·lades, pel fet de que no seran emmagatzemades ni incorporades a cap fitxer de dades personals que hagi de ser objecte de protecció d’acord amb la Llei.

L’usuari accepta l’ús de mecanismes tècnics per a l’elaboració d’estadístiques d’accés Web que en cap cas permetran la seva identificació present ni futura.

Al subministrar la seva adreça de correu electrònic, l’usuari autoritza la seva ocupació com a mitjà de comunicació amb Monserveis. Aquesta comunicació estarà relacionada directament amb l’atenció demandada per l’usuari, l’autorització del qual pot ser revocada en qualsevol moment de forma gratuïta mitjançant la remissió d’un e-mail a la següent direcció: info@monserveis.es
Servei de Reparacions
Reformes integrals
Permisos i legalitzacions